O webu Bannery a partneři Letecké motory Popisy motorů Teorie a další články Slovník pojmů Časté otázky Srovnání motorů Převaděč jednotek Zajímavé odkazy Literatura Expozice For English readers Ruská letecká výzbroj Popis zbraní Články Pilot Súčka Technik u dopravky Jindřichův Hradec Letecké simulátory Jesenicko 2.0 ZK VFR Objects FSbox - crashboxy Přehled scenérií ČR Poznatky z tvorby Časté problémy s FS Lock On - tutorial Ka-50 Black Shark Ostatní Cyklovýlety Akce & fotky Kalendář akcí Mapa leteckým muzeí Letecké dny v ČR/SR Letecké dny a akce Aviatická pouť 2010 Aviatická pouť 2012 CIAF 2000 CIAF 2002 CIAF 2003 CIAF 2004 CIAF 2005 CIAF 2006 CIAF 2007 IFD 2008 Přerov 2005 Přerov 2006 Flying Rhino 2005 Flying Rhino 2007 Flying Rhino 2008 Flying Rhino 2009 Ramstein Rover 2012 Náměšť, Hradec 95/6 Náměšť 1995 a 1996 Náměšť 2006 Mošnov 1989 Den NATO 2006 Den NATO 2007 Dny NATO 2008 Dny NATO 2012 Čáslav 2007 Sliač 1964 Sliač 2003 Sliač 2005 Národné let. dni 2007 Malacky 2009 CSIAF 1992 Le Bourget 2007 RIAT 2009 TLP 2008 Duxford 2008 Kecskemét 2008 Kecskemét 2010 Airpower 2009 NTM 2009 Radom 2013 Cihelna 2006 Cihelna 2007 Cihelna 2010 Cihelna 2012 Den Pásovce 2009 Den Pásovec 2010 Kbely Bílý Potok Olomouc Neředín Králíky, tvrz Bouda Lešany Vyškov AirPark Zruč TM Brno Krakow 2013 Muz. Orla Bialego Świdnica Košice SPSL 2008 Messerschmitt Stif. Schleißheim Cottbus Gatow Peenemünde Sinsheim Gatčina NASM Castle Air Museum Hill Aerospace Museum Pacific Air Museum USS Hornet Planes of Fame Cradle of Aviation Kennedy Space Center Midland Museum of Flight USS Interpid Hendon De Havilland Museum Le Bourget Museum Linköping Aeroseum Ängelholm Moskva Siem Reap Bukurešť War Remnants Museum Rimini Caproni Automoto Autosalon 2005 AUTOTEC 2008 Ecce Homo 2005 Ecce Homo 2006 Ecce Homo 2007 Ecce Homo 2008 Ecce Homo 2009 FMX Brno 2010 Fotky z letů Let nad Jeseníky I Let nad Jeseníky II Let v Piper L4J Praha - Chania 2007 Ostatní Priessnitzův pohár 07 Delfín OK-ATS JAS-39 Gripen Panorama Medlánky 24.2.2008 Depozit TM Brno Dargen Ignis Brunensis 2008 aukce Mariánské Láz. California agric. mus. Petroleum museum Možnosti webu

Switch to English Přidat k oblíbeným Verze pro tisk
Spřátelené weby
L-39 Výcvikový systém ATM Online www.airbase.cz www.militarybox.cz Československá PVO další odkazy

Rýchlostné charakteristiky
leteckých turbokompresorových motorov

autor textu: Ing. Marián Hocko, PhD.

Úvod

Rýchlostná charakteristika leteckého turbokompresorovho motora (LTKM) vyjadruje závislosť ťahu FT a špecifickej spotreby paliva cm od rýchlosti letu pri konštantnej výške letu H a pri konštantných otáčkach motora n.

FT = f(v),
cm = f(v),
H = konšt.
n = konšt.

Stanovenie rýchlostnej charakteristiky LTKM skúškami je spojené s veľkými problémami, keďže sú k tomu nutné špeciálne lietajúce laboratória. Z tohto dôvodu sa rýchlostná charakteristika stanovuje na základe analýzy následných podmienok: výška letu H = konšt., otáčky motora n = konšt., rýchlosť letu v ≠ konšt. Pri konštantných otáčkach celková teplota plynov pred plynovou turbínou T3c zostáva približne konštantná.

1. Zmena ťahu v závislosti od rýchlosti letu

Ťah jednoprúdového leteckého turbokompresorového motora (JpLTKM) je definovaný ako časová zmena hybnosti plynu, ktorý prúdi cez motor.

                                                    

FT = Qv.(c6 – c0) [N] (1)

kde:
FT – ťah (ťahová sila) JpLTKM [N],
Qv – množstvo vzduchu pretekajúce JpLTKM [kg.s-1],
c6 – výstupná rýchlosť plynu z motora [m.s-1],
c0 – vstupná rýchlosť vzduchu do motora [m.s-1].

Rozdiel (c6 – c0) sa taktiež nazýva špecifický ťah a označuje sa Fm. Po dosadení do vzťahu (1) je ťah JpLTKM vyjadrený ako súčin pretekajúceho množstva vzduchu Qv  a  špecifického ťahu Fm.

                                                    

FT = Qv.Fm [N]  (2)

kde:
Fm – špecifický ťah [N.kg-1.s].

So zvyšujúcou sa rýchlosťou letu v pri n = konšt. (T3C = konšt.) a pri H = konšt. rastie aj stlačenie v motore πkom, v dôsledku čoho rastie aj prietokové množstvo vzduchu cez motor Qv. Stlačenie v motore πkom je dané súčinom dosahovaného náporového stlačenia vzduchu vo vstupnom ústrojenstve πN a stlačením vzduchu, ku ktorému dochádza v kompresore motora  πkc.

                                                    

πkom = πN . πkc [1] (3)

kde:
πkom – stlačenie v motore [1],
πN – náporové stlačenie vo vstupnom ústrojenstve [1],
πkc – celkové stlačenie vo vstupnom ústrojenstve [1].

V oblasti malých rýchlostí letu je zmena prietokového množstva vzduchu malá. So zvyšujúcou rýchlosťou letu sa zväčšuje náporové stlačenie πN a v dôsledku toho je aj nárast prietokového množstva vzduchu Qv intenzívnejší [1].

So zmenou rýchlosti letu v sa mení aj špecifický ťah Fm. Pri zvyšovaní rýchlosti letu v sa zvyšuje aj rýchlosť prúdiaceho vzduchu na vstupe do motora c0. V dôsledku rastúcej rýchlosti c0 sa rozdiel rýchlosti (c6 – c0) zmenšuje, teda aj hodnota špecifického ťahu Fm sa znižuje. Pri malých rýchlostiach špecifický ťah klesá najprv pomerne intenzívne, potom pomalšie a pri veľkých rýchlostiach znova veľmi intenzívne. Pri dosiahnutí takej rýchlosti letu, pri ktorej sa rýchlosť letu v rovná rýchlosti výstupných plynov c6 [2] je špecifický ťah Fm nulový a motor dosiahol maximálnu rýchlosť letu.

V oblasti rýchlosti letu od v = 0 až do rýchlosti v ≈ 0,2.c0 [3] je zvýšenie stupňa stlačenia vzduchu malé, pričom rýchlosť výstupných plynov bude zodpovedať výstupnej rýchlosti plynov pri práci motora pri nulovej rýchlosti c6 ≈ c0. V dôsledku toho špecifický ťah pri týchto rýchlostiach bude pomerne intenzívne (lineárne) klesať.

V rozsahu rýchlostí od v ≈ 0,2.c0 do v ≈ 0,8.c0 sa výstupná rýchlosť plynov zvyšuje rýchlejšie v dôsledku zvýšenia stupňa stlačenia. To má za následok čiastočne spomalenie rastu špecifického ťahu Fm.

Pri ďalšom zvyšovaní rýchlosti letu až do v ≈ (1,5 – 2).c0 sa stupeň stlačenia stále zvyšuje, čo je spôsobené zvýšením teploty vzduchu za kompresorom. Pri týchto rýchlostiach sa v  dôsledku zvyšovania teploty plynu pred plynovou turbínou sa dodáva na každý kilogram vzduchu menšie množstvo paliva, nárast rýchlosti výstupných plynov klesá a špecifický ťah taktiež klesá. Špecifický ťah Fm dosahuje nulovú hodnotu pri výstupnej rýchlosti rovnej rýchlosti letu v prípade, že výstupná dýza pracuje vo výpočtovom režime.

U súčasných JpLTKM prebieha pokles ťahu FT do rýchlosti letu 700 km.h-1, potom ťah rastie a pri rýchlosti 900 až 1200 km.h-1 dosahuje hodnotu, ktorá zodpovedá ťahu pri práci motora pri nulovej rýchlosti. Maximálny ťah JpLTKM dosahuje pri rýchlostiach 1800 až 200 km.h-1. JpLTKM dosahujú pri rýchlostiach 2500 až 3400 km.h-1 nulový ťah.

2. Zmena špecifickej spotreby paliva v závislosti od rýchlosti letu

Špecifická spotreba paliva je definovaná ako podiel hodinovej spotreby paliva a ťahu motora.

                     

(4)
(5)

kde:
cm – špecifická spotreba paliva [kg.h-1.N-1],
ch – hodinová spotreba paliva [kg.h-1],
Qv – prietokové množstvo vzduchu [kg.s-1],
Qp – prietokové množstvo paliva [kg.s-1],
Fm – špecifický ťah motora [N.kg-1.s],
FT – ťah motora [N],
α – súčiniteľ prebytku vzduchu v spaľovacej komore [1],
l0 – teoretické množstvo vzduchu [1].

Z uvedeného výrazu (5) je zrejme, že špecifická spotreba paliva je nepriamoúmerná súčinu α.Fm. V predchádzajúcej kapitole bola vysvetlená závislosť Fm = f(v).

Z rovnice

vyplýva, že súčiniteľ prebytku vzduchu je nepriamoúmerný rozdielu teplôt T3c – T2c. Pri zvyšovaní rýchlosti letu celková teplota plynu pred plynovou turbínou T3c a celková teplota vzduchu za kompresorom T2c stále rastie v dôsledku zvyšovania rýchlosti letu. Rozdiel teplôt T3c – T2c klesá. V dôsledku toho súčiniteľ prebytku vzduchu α so zvýšením rýchlosti letu bude narastať.   

Súčin α.Fm so zvýšením rýchlosti letu klesá až na nulovú hodnotu, keďže špecifický ťah klesá rýchlejšie ako rastie súčiniteľ prebytku vzduchu α. Z toho dôvodu bude špecifická spotreba paliva cm so zvyšovaním rýchlosti nepretržite narastať.

V oblasti rýchlostí letu od v = 0 do v ≈ 0,2.c0 špecifická spotreba paliva sa zvyšuje v  dôsledku značného zníženia špecifického ťahu Fm v porovnaní so zvýšením súčiniteľa prebytku vzduchu α.

Pri rýchlostiach letu od v >≈ 0,2.c0 do v ≈ 0,8.c0 rast špecifickej spotreby paliva cm sa spomaľuje v spojení s pomalým poklesom špecifického ťahu a súčasným zvýšením súčiniteľa prebytku vzduchu α.

Pri ďalšom zvýšení rýchlosti letu od v ≈ 0,8.c0 do v ≈ (1,5 – 2).c0 špecifická spotreba paliva cm intenzívne rastie, pretože špecifický ťah Fm prudko klesá, čo nie je schopný nárast súčiniteľa prebytku vzduchu α kompenzovať.

Záver

Z vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že u jednoprúdového leteckého turbokompresorového motora je definovaný ťah potrebné stanoviť vzhľadom ku konkrétnym podmienkam. Obvykle sa maximálny ťah JpLTKM stanovuje pre podmienky:

H = 0 m,
v = 0 m.s-1,
T0 = 288 K  
p0 = 101 325,2 Pa.

Pri zmene rýchlosti letu sa ťah JpLTKM mení nejednoznačne. Z toho vyplýva aj možnosť udávania rôznych hodnôt ťahu toho istého motora, ak nie sú presne definované podmienky, pre ktoré je ťah udávaný.


[1]  Napr.: pri rýchlosti letu M = 1 je prietokové množstvo vzduchu približne 1,5 krát väčšie ako pri práci JpLTKM na rovnakom režime (n = konšt.) pri tom istom režime pri M = 0.
[2]  Rýchlosť výstupných plynov c6 nie je konštantná. S rastúcou rýchlosťou letu sa zvyšuje celkový tlak plynu pred plynovou turbínou p3c, celkový tlak plynu za plynovou turbínou p4c a v dôsledku toho aj rýchlosť výstupných plynov c6.
[3] Rýchlosť c0 je rýchlosť výstupných plynov pri práci motora na zemi.
Přístupů od 24. 4. 2002