Vzpomínka na 65. výročí prvního leteckého dne v Dačicích

Dne 31.srpna 2012 uplynulo 65 let od prvního poválečného leteckého dne pořádaného Moravskoslezským aeroklubem.v Dačicích. Musíme se ale vrátit do období roku 1945, kdy po ukončení války letečtí nadšenci v hostinci pana Karla Štěbetáka začali s organizací Moravskoslezského aeroklubu Dačice.

Pod vedením velitele místní posádky pana majora Hůlky byl předsedou aeroklubu ustanoven letecký důstojník, nadporučík – pozorovatel pan Jaroslav Bém. Dále je třeba vzpomenout první organizátory pana poručíka Mareše, obchodníka Šebestu, krejčího Roda, účetního Dvořáka, pošťáka Plachého a jako jednatel působil hostinský Malínek. Modelářský kroužek vedli pánové B.Klimeš a St. Dráb. Ze staré Hůrky u Jihlavy byl převezen dřevěný domek, který se stal domovem modlářů. Většina členů dačického aeroklubu se věnuje modelářské činnosti. Je uspořádána první výstava leteckých modelů a leteckých přístrojů ve dnech 12.a 13.10.1946 v dačické sokolovně. V sobotu dne 12.10.1946 se večer konala přednáška kpt. Pavla Svobody, účastníka zahraniční armády.

V roce 1946 byl požádán otec škpt.V.Götha (Vilém Göth - dačický občan, čs.stihač RAF, padl ve Velké Británii 25.10.1940) o souhlas s pojmenováním dačického aeroklubu jménem jeho syna. Pamětní desku na dům zhotovil pan Foit z Doupě, finančně se podílel ONV a členové aeroklubu.

Vyvrcholením celé akce byl uspořádán letecký den na ploše u Karlova dne 31.srpna 1947.

Dopoledne bylo slavnostní odhalení pamětní desky na domě č 63 ve kterém bydlel škpt.V.Göth, které provedl major Kleissel. Odpoledne pak zdařilý letecký den, kterému přihlíželo přes 4 000 diváků. Na leteckém dnu účinkovalo 17 motorových letadel, jeden kluzák a jeden větroň. Během soboty a neděle bylo provedeno 142 vzletů. Kromě vojenských letadel zde přistálo také 6 civilních strojů ve kterých přilétli hosté.Generál Ludvík Budín rodák z Č.Olešné, ing. Vlasák z ministerstva dopravy a další. Při letecké exhibici se představili naši nejlepší akrobaté škpt. Miroslav A.Liškutín a škpt. Josef Flekal. Dále pak byla předvedena skupinová slétanost pětice vojenských stíhaček. Také byl předveden aerovlek, který pilotovali členové aeroklubu z Jihlavy. Úspěšný den uzavřela večer taneční zábava.

V roce 1948 byl Moravskoslezský aeroklub Dačice odměněn za dobrou práci přidělením dvou kluzáků ŠK-Komár. Tyto stroje přepravili z Brna dačičtí hasiči. Byly uloženy v modelářské dílně. V hodnocení činnosti aeroklubů za 1.pololetí roku 1949 se Dačice umístnili na 115 místě. Stále nabylo trvalé letiště pro problémy se získáním pozemků. Někteří členové aeroklubu pokračovali v plachtařském výcviku v Brně a ve Vrchlabí. Byli to tito členové: Bohuslav Klimeš zkouška „C“, Stanislav Dráb „B“, Zdeněk Šeda „C“, Josef Dolák „C“, Václav Hlásek „C“ a Rudolf Lébr „C“.

V roce 1952 byl po sedmileté činnosti dačický aeroklub převzat Svazarmem. Za přítomnosti zástupců Svazarmu a KSČ bylo předsedovi p.Jaroslavu Bémovi oznámeno, že nemá dispoziční právo ve spořitelně a musel odevzdat klíče od aeroklubu. Aeroklub Dačice byl rozpuštěn. Takto neslavně skončilo úsilí leteckých nadšenců v Dačicích. Pokračováním této letecké činnosti nastalo až po roce 1989, ale o tom až příště.

Podle pamětí pana Jaroslava Béma (*20.12.1914 +7.1.2008) zapsal Karel Garhofer, bývalý náčelník letiště Jindřichův Hradec.