Nco o m a webu Bannery Ankety Cyklovlety Psniky z reklam Leteck motory Teorie a dal lnky Slovnk pojm Konkrtn motory Motorsk firmy Zajmav odkazy For English readers Rusk let. vzbroj Popis zbran Flight Simulator Jesenicko 2.0 ZK VFR Objects FSbox - crashboxy Pehled scenri R Poznatky z tvorby ast problmy s FS Ostatn Lock On - tutorial Ka-50 Black Shark 3D Mark - vsledky Akce & fotky Kalend akc Leteck dny a akce CIAF 2000 CIAF 2002 CIAF 2003 CIAF 2004 CIAF 2005 CIAF 2006 CIAF 2007 IFD 2008 Perov 2005 Perov 2006 Flying Rhino 2005 Flying Rhino 2007 Flying Rhino 2008 Slia 1964 Slia 2003 Slia 2005 Nrodn let. dni 2007 CSIAF 1992 Nm칻, Hradec 95/6 Nm칻 1995 a 1996 Nm칻 2006 Monov 1989 Den NATO 2006 Den NATO 2007 Dny NATO 2008 slav 2007 Le Bourget 2007 TLP 2008 Duxford 2008 Kecskemt 2008 Automoto Autosalon 2005 AUTOTEC 2008 Ecce Homo 2005 Ecce Homo 2006 Ecce Homo 2007 Ecce Homo 2008 Fotky z let Let nad Jesenky I Let nad Jesenky II Let v Piper L4J Praha - Chania 2007 Muzea a vstavy Gatina NASM Let. muzeum Kbely Krakow 2007 Krlky, tvrz Bouda Voj. muzeum Leany Messerschmitt Stif. Let. muzeum Koice SPSL 2008 Hendon 2008 De Havilland Museum Ostatn Priessnitzv pohr 07 Delfn OK-ATS JAS-39 Gripen Panorama RC WildHawk 1 RC WildHawk 2 Cihelna 2006 Cihelna 2007 Medlnky 24.2.2008 Depozit TM Brno Ignis Brunensis 2008 Monosti webu

Switch to English Pidat k oblbenm Verze pro tisk Pstup od 24. 4. 2002
Sptelen weby
L-39 Vcvikov systm ATM Online Zenair.cz - Stavba letadla Zenair Zodiac CH 601 UL Historicflight.cz - Historick letka republiky eskoslovensk dal odkazy

Rozhledny

Seznam VFR orientanch bod pro FS

rozhledny a vyslae | hrady a zmky | zceniny | elektrrny | rzn objekty | letit | celly
kompletn informace | seznam

. Obrzek Jmno, okres, rozmr, ... Addon do FS
1 Alexandrova rozhledna u Adamova
Blansko
10 m

 
2 Andrlv Chlum u st nad Orlic
st nad Orlic
50 m

 
3 Bab Lom u Lelekovic
Brno-venkov
15 m

 
4 Babylon
? m

 
5 Babylon
? m

 
6 Barrandovsk terasy v Praze
Hlavn msto Praha
? m

 
7 Bezruova vyhldka
? m

 
8 Bl hora
Nov Jin
? m
pracuje se
dave  
9 Biskupsk Kupa u Zlatch Hor
18 m
Jesenicko 2.0
Zdenk Kussior
2005-11-21  
10 Blank
? m
VFR Objekty R 1.1
Karel Dvok
2009-03-04  
11 Blatensk vrch
? m

 
12 Bohuv vrch u Plan
Tachov
16 m

 
13 Bolfnek u Chudenic
Klatovy
45 m

 
14 Boubn u Kubovy Huti
Prachatice
21 m

 
15 Bramberk
? m

 
16 Brno - Vstavit
? m

 
17 Brumov
? m

 
18 Bezina
? m

 
19 Buina u Lzn Kyselka
Karlovy Vary
11 m

 
20 Bukov Hora
? m
Bukov Hora
Petr Slavek
2006-10-18  
21 Cibulka v Praze - Koch
Hlavn msto Praha
13 m

 
22 Cukrk
? m
vkov objekty Praha (FS2000)
 
23 Cviln u Krnova
Bruntl
29 m
LKKR
Jan Pltenk  
24 artk
? m

 
25 ebnka u Kuimi
Brno-venkov
38 m

 
26 echy pod Kosem
? m

 
27 erchov
? m

 
28 ern hora u Janskch lzn
Trutnov
25.7 m
LKNM
Petr Borvka
2006-09-25  
29 ern Studnice
? m
VFR Objekty R 2.0
Karel Dvok
2009-09-00  
30 eovka u Jina
Jin
8 m

 
31 estice u Volyn
Strakonice
40 m

 
32 ihadla
? m

 
33 ubv kopec
? m

 
34 Dnsk Snnk u Dna
Dn
33 m
rozpracovno ...
 
35 Dd u Berouna
Beroun
12 m

 
36 Dvn
? m
rozpracovno
Roman Malus  
37 Diana v Karlovch Varech
Karlovy Vary
40 m
Termal a Diana pro LKKV
Miroslav Adamec
2005-05-31  
38 Dobroov
? m

 
39 Doubsk hora v Karlovch Varech
Karlovy Vary
22 m

 
40 Drahouek u Osean
Pbram
47 m

 
41 Dubecko
? m

 
42 Dyle
? m

 
43 Dymnk u Rumburka
Dn
15 m

 
44 Erbenova vyhldka v st nad Labem
st nad Labem
8 m

 
45 Frdlantsk vina
Liberec
21 m

 
46 Goethova vyhldka
? m

 
47 Grantnk u eskho Krumlova
esk Krumlov
5 m

 
48 Hj u Ae
Cheb
34 m

 
49 Hj u umperka
umperk
29 m
Jesenicko 2.0
Zdenk Kussior
2005-11-21  
50 Hamelika v Marinskch Lznch
Cheb
20 m

 
51 Hard
? m

 
52 Hasitejn u Kadan
Chomutov
26 m

 
53 Helfenburk
? m

 
54 Hladnov
? m

 
55 Hnvn u Mostu
Most
34 m

 
56 Hora Svat Kateiny
? m

 
57 Horn les
? m

 
58 Hoick Chlum
? m

 
59 Hostn
? m

 
60 Holkovice
? m
rozpracovno
Zdenk Kussior  
61 Hrub Jesenk u Nymburka
Nymburk
50 m

 
62 Hvzda (tpnka)
? m

 
63 Hlaka u Tbora
Tbor
18 m

 
64 Chlum
? m

 
65 Chlum u Plzn
Plze-msto
25 m

 
66 Choustnk
? m

 
67 Churov u Stach
Prachatice
32 m

 
68 Jarnk u Psku
Psek
59.4 m

 
69 Jaroovsk kopec u Budislavi
Chrudim
16 m

 
70 Javornk u Vimperka
Prachatice
39.6 m

 
71 Jedlov u Chibsk
Dn
29 m

 
72 Jeabina
? m

 
73 Jetd u Liberce
Liberec
? m
Jetd - TV vysla varianta .2
Pavel Bene
2004-04-28  
74 Jezern sla u Kvildy
Prachatice
7 m

 
75 Jenk
? m

 
76 Kabtnice
? m

 
77 Karasn u Bystice nad Perntejnem
r nad Szavou
28.2 m

 
78 Klatovsk hrka u Klatov
Klatovy
? m

 
79 Kle - vysla
? m
VFR Objekty R 2.0
Karel Dvok  
80 Kle u eskho Krumlova
esk Krumlov
18 m

 
81 Klnovec u Jchymova
Karlovy Vary
17 m
tv ve
Petr Slavek
2006-09-25  
82 Klucanina u Tinova
Brno-venkov
28.8 m

 
83 Kohout u Beneova nad Plounic
Dn
12 m

 
84 Kom vka u Krupky
Teplice
20 m

 
85 Kopanina
? m

 
86 Korb u Kdyn
Domalice
50 m

 
87 Kosteln vrch
? m

 
88 Kozkov
? m

 
89 Kozlovsk kopec u esk Tebov
st nad Orlic
55.5 m

 
90 Kozubov
? m

 
91 Koova hora u Kladna
Kladno
35 m

 
92 Krlovka u Bedichova
Jablonec nad Nisou
23.5 m

 
93 Krsensk vrch u Hornho Slavkova
Sokolov
25 m

 
94 Krsn Dvr u Podboan
Louny
20 m

 
95 Kratochvlova rozhledna
? m

 
96 Krtoice u Plan nad Lunic
Tbor
20 m

 
97 Krav hora
? m

 
98 Krkavec u Plzn
Plze-sever
18.2 m

 
99 Kryry u Podboan
Louny
22 m

 
100 Kemenk
? m

 
101 Kunek u Petrovic
Pbram
60 m

 
102 Landek
? m

 
103 Lzek
? m

 
104 Lzek u Lankrouna
st nad Orlic
20 m

 
105 Libereck vina
? m

 
106 Libn u Prachatic
Prachatice
27 m

 
107 Libnkovice
? m

 
108 Lidov sady
? m

 
109 Lovo
? m

 
110 Mackova hora u Novho Straec
Rakovnk
36 m

 
111 Mandava u Velkch Popovic
Praha-vchod
12 m

 
112 Mask vrch u Vimperka
Prachatice
12 m

 
113 Melechov
? m
rozlhedna
Cell 416-114
Vladimr Svoboda
2005-12-25  
114 Mstsk hora v Beroun
Beroun
15 m

 
115 Milenka
? m

 
116 Mileovka u Velemna
Litomice
19 m

 
117 Mile u Rozvadova
Tachov
35 m

 
118 Minaret v Lednici
Beclav
60 m

 
119 Modr
? m

 
120 Mostn hora v Litomicch
Litomice
20 m

 
121 Nkovice u Lovekovic
Litomice
18 m

 
122 Nettick hora u Neveklova
Beneov
16 m

 
123 Olovn vrch
? m

 
124 Onen Svt u Laovic
Pbram
14 m

 
125 Osiina u Vojenic
Rychnov nad Knnou
54 m

 
126 Oslednice
? m

 
127 Ostrava - v nov radnice
? m

 
128 Panc
? m

 
129 Pastsk stna v Dn
Dn
18 m

 
130 Petn v Jablonci nad Nisou
? m

 
131 Petnsk rozhledna v Praze
Hlavn msto Praha
60 m
Petn
Filip Dvok  
132 Pleivec
? m

 
133 Plounick vyhldka
? m

 
134 Podvr u Veselice
Blansko
49 m

 
135 Polednk
? m

 
136 Pradd
Bruntl
145 m
Jesenicko 2.0
Zdenk Kussior
2005-11-21  
137 Praiv
? m

 
138 Prosesk heben
? m

 
139 Pedn al
? m

 
140 Radtice u Bechyn
Tbor
12 m

 
141 Radho
? m
vysla
rozpracovno
Zdenk Kussior  
142 Rna
? m

 
143 Rosika u Szavy
r nad Szavou
42 m

 
144 Roudnice nad Labem
Litomice
16 m

 
145 Rozlka u amberka
st nad Orlic
20 m

 
146 Rtyn v Podkrkono
Trutnov
8 m

 
147 Ruprechtick pik
? m

 
148 Rzmberk
? m

 
149 Salingburg ve Frantikovch lznch
Cheb
10 m

 
150 Semenec u Tna nad Vltavou
esk Budjovice
7 m

 
151 Slavn v Tupadlech
Mlnk
30 m

 
152 Slovanka u Janova nad Nisou
Jablonec nad Nisou
14 m

 
153 Sokol vrch u Dobrn
Dn
51 m

 
154 Strit u Chomutova
Chomutov
20 m

 
155 Strit u valna
Bruntl
22 m

 
156 Stbrnk u Loun
Louny
12 m

 
157 Studenec u esk Kamenice
Dn
17 m

 
158 Such vrch u Krlk
st nad Orlic
33 m

 
159 Svatobor
? m

 
160 Svat kopeek
? m

 
161 Sylvnsk vrch v Plzni
Plze-msto
68.3 m

 
162 ance u Jakubovic
Opava
15.5 m

 
163 elmberk
? m

 
164 ibenk v Trutnov
Trutnov
17 m

 
165 pik
? m

 
166 pik
? m

 
167 trambersk Trba ve tramberku
Nov Jin
35 m
hotovo 80%
dave  
168 Tbor u Lomnice nad Popelkou
Semily
35 m

 
169 Tanenice u Mikulovic
Dn
26 m

 
170 Tisovsk vrch
? m

 
171 Tobiv vrch u Jesenice
Rakovnk
48 m

 
172 Temn
? m

 
173 Val u Krlk
st nad Orlic
34 m

 
174 Varho u Litomic
Litomice
15 m

 
175 Velk antoryje u Ndku
Frdek-Mstek
29 m

 
176 Velk Detn
? m

 
177 Velk Blank
? m

 
178 Velk Chlum
? m

 
179 Velk Kamk u Psku
Psek
65 m

 
180 Veselice-Podvr
? m

 
181 Vesel vrch u Mokrska
Pbram
42 m

 
182 V samostatnosti
? m

 
183 Vl hora u Krsn Lpy
Dn
19 m

 
184 Vrtensk hora u Mena
Mlnk
42 m

 
185 Vrchy
? m

 
186 Vyhldka
? m

 
187 Vyhldka Karla IV.
? m

 
188 Vysok
? m

 
189 Zmeck vrch u esk Kamenice
Dn
16 m

 
190 Zmeek ve Frantikovch lznch
Cheb
12 m

 
191 Zelen hora u Chebu
Cheb
18 m
tv ve
Petr Slavek
2006-09-25  
192 Zlat Chlum u Jesenka
Jesenk
26 m
Jesenicko 2.0
Zdenk Kussior
2005-11-21  
193 Zubersk vrch u Trhov Kamenice
Chrudim
55 m

 
194 Zvetice
? m

 
195 altman
? m

 
196 al

? m
VFR Objekty R 1.1
Karel Dvok  
197 ebrk
? m

 
198 elezn jezd
? m

 
199 ikovsk vysla v Praze
Hlavn msto Praha
216 m

 

vytvoeno 19 z 199 (9.5%)


zelen jsou oznaeny hotov objekty
vtinu sthnete na http://flightsim.periskop.cz a http://www.fsscenery.org

Vte-li o njakm addonu s vypsanmi objekty nebo o dalch objektech tto kategorie, napite.

Zdroje informac a obrzk:
http://www.rozhlednyunas.cz
http://www.dxradio.cz
http://www.divous.kvalitne.cz/rozhledny_vysilace.htm
http://www.rozhledny.webzdarma.cz/