Nco o m a webu Bannery Ankety Cyklovlety Psniky z reklam Leteck motory Teorie a dal lnky Slovnk pojm Konkrtn motory Motorsk firmy Zajmav odkazy For English readers Rusk let. vzbroj Popis zbran Flight Simulator Jesenicko 2.0 ZK VFR Objects FSbox - crashboxy Pehled scenri R Poznatky z tvorby ast problmy s FS Ostatn Lock On - tutorial Ka-50 Black Shark 3D Mark - vsledky Akce & fotky Kalend akc Leteck dny a akce CIAF 2000 CIAF 2002 CIAF 2003 CIAF 2004 CIAF 2005 CIAF 2006 CIAF 2007 IFD 2008 Perov 2005 Perov 2006 Flying Rhino 2005 Flying Rhino 2007 Flying Rhino 2008 Slia 1964 Slia 2003 Slia 2005 Nrodn let. dni 2007 CSIAF 1992 Nm칻, Hradec 95/6 Nm칻 1995 a 1996 Nm칻 2006 Monov 1989 Den NATO 2006 Den NATO 2007 Dny NATO 2008 slav 2007 Le Bourget 2007 TLP 2008 Duxford 2008 Kecskemt 2008 Automoto Autosalon 2005 AUTOTEC 2008 Ecce Homo 2005 Ecce Homo 2006 Ecce Homo 2007 Ecce Homo 2008 Fotky z let Let nad Jesenky I Let nad Jesenky II Let v Piper L4J Praha - Chania 2007 Muzea a vstavy Gatina NASM Let. muzeum Kbely Krakow 2007 Krlky, tvrz Bouda Voj. muzeum Leany Messerschmitt Stif. Let. muzeum Koice SPSL 2008 Hendon 2008 De Havilland Museum Ostatn Priessnitzv pohr 07 Delfn OK-ATS JAS-39 Gripen Panorama RC WildHawk 1 RC WildHawk 2 Cihelna 2006 Cihelna 2007 Medlnky 24.2.2008 Depozit TM Brno Ignis Brunensis 2008 Monosti webu

Switch to English Pidat k oblbenm Verze pro tisk Pstup od 24. 4. 2002
Sptelen weby
L-39 Vcvikov systm ATM Online Zenair.cz - Stavba letadla Zenair Zodiac CH 601 UL Historicflight.cz - Historick letka republiky eskoslovensk dal odkazy

Rozhledny

Seznam VFR orientanch bod pro FS

rozhledny a vyslae | hrady a zmky | zceniny | elektrrny | rzn objekty | letit | celly
kompletn informace | seznam

. Jmno Addon
1 Alexandrova rozhledna u Adamova  
2 Andrlv Chlum u st nad Orlic  
3 Bab Lom u Lelekovic  
4 Babylon
 
5 Babylon
 
6 Barrandovsk terasy v Praze  
7 Bezruova vyhldka
 
8 Bl hora pracuje se  
9 Biskupsk Kupa u Zlatch Hor
Jesenicko 2.0  
10 Blank
VFR Objekty R 1.1  
11 Blatensk vrch
 
12 Bohuv vrch u Plan  
13 Bolfnek u Chudenic  
14 Boubn u Kubovy Huti  
15 Bramberk
 
16 Brno - Vstavit
 
17 Brumov
 
18 Bezina
 
19 Buina u Lzn Kyselka  
20 Bukov Hora
Bukov Hora  
21 Cibulka v Praze - Koch  
22 Cukrk
vkov objekty Praha (FS2000)  
23 Cviln u Krnova LKKR  
24 artk
 
25 ebnka u Kuimi  
26 echy pod Kosem
 
27 erchov
 
28 ern hora u Janskch lzn LKNM  
29 ern Studnice
VFR Objekty R 2.0  
30 eovka u Jina  
31 estice u Volyn  
32 ihadla
 
33 ubv kopec
 
34 Dnsk Snnk u Dna rozpracovno ...  
35 Dd u Berouna  
36 Dvn
rozpracovno  
37 Diana v Karlovch Varech Termal a Diana pro LKKV  
38 Dobroov
 
39 Doubsk hora v Karlovch Varech  
40 Drahouek u Osean  
41 Dubecko
 
42 Dyle
 
43 Dymnk u Rumburka  
44 Erbenova vyhldka v st nad Labem  
45 Frdlantsk vina  
46 Goethova vyhldka
 
47 Grantnk u eskho Krumlova  
48 Hj u Ae  
49 Hj u umperka Jesenicko 2.0  
50 Hamelika v Marinskch Lznch  
51 Hard
 
52 Hasitejn u Kadan  
53 Helfenburk
 
54 Hladnov
 
55 Hnvn u Mostu  
56 Hora Svat Kateiny
 
57 Horn les
 
58 Hoick Chlum
 
59 Hostn
 
60 Holkovice
rozpracovno  
61 Hrub Jesenk u Nymburka  
62 Hvzda (tpnka)
 
63 Hlaka u Tbora  
64 Chlum
 
65 Chlum u Plzn  
66 Choustnk
 
67 Churov u Stach  
68 Jarnk u Psku  
69 Jaroovsk kopec u Budislavi  
70 Javornk u Vimperka  
71 Jedlov u Chibsk  
72 Jeabina
 
73 Jetd u Liberce Jetd - TV vysla varianta .2  
74 Jezern sla u Kvildy  
75 Jenk
 
76 Kabtnice
 
77 Karasn u Bystice nad Perntejnem  
78 Klatovsk hrka u Klatov  
79 Kle - vysla
VFR Objekty R 2.0  
80 Kle u eskho Krumlova  
81 Klnovec u Jchymova tv ve  
82 Klucanina u Tinova  
83 Kohout u Beneova nad Plounic  
84 Kom vka u Krupky  
85 Kopanina
 
86 Korb u Kdyn  
87 Kosteln vrch
 
88 Kozkov
 
89 Kozlovsk kopec u esk Tebov  
90 Kozubov
 
91 Koova hora u Kladna  
92 Krlovka u Bedichova  
93 Krsensk vrch u Hornho Slavkova  
94 Krsn Dvr u Podboan  
95 Kratochvlova rozhledna
 
96 Krtoice u Plan nad Lunic  
97 Krav hora
 
98 Krkavec u Plzn  
99 Kryry u Podboan  
100 Kemenk
 
101 Kunek u Petrovic  
102 Landek
 
103 Lzek
 
104 Lzek u Lankrouna  
105 Libereck vina
 
106 Libn u Prachatic  
107 Libnkovice
 
108 Lidov sady
 
109 Lovo
 
110 Mackova hora u Novho Straec  
111 Mandava u Velkch Popovic  
112 Mask vrch u Vimperka  
113 Melechov
Cell 416-114  
114 Mstsk hora v Beroun  
115 Milenka
 
116 Mileovka u Velemna  
117 Mile u Rozvadova  
118 Minaret v Lednici  
119 Modr
 
120 Mostn hora v Litomicch  
121 Nkovice u Lovekovic  
122 Nettick hora u Neveklova  
123 Olovn vrch
 
124 Onen Svt u Laovic  
125 Osiina u Vojenic  
126 Oslednice
 
127 Ostrava - v nov radnice
 
128 Panc
 
129 Pastsk stna v Dn  
130 Petn v Jablonci nad Nisou
 
131 Petnsk rozhledna v Praze Petn  
132 Pleivec
 
133 Plounick vyhldka
 
134 Podvr u Veselice  
135 Polednk
 
136 Pradd Jesenicko 2.0  
137 Praiv
 
138 Prosesk heben
 
139 Pedn al
 
140 Radtice u Bechyn  
141 Radho
rozpracovno  
142 Rna
 
143 Rosika u Szavy  
144 Roudnice nad Labem  
145 Rozlka u amberka  
146 Rtyn v Podkrkono  
147 Ruprechtick pik
 
148 Rzmberk
 
149 Salingburg ve Frantikovch lznch  
150 Semenec u Tna nad Vltavou  
151 Slavn v Tupadlech  
152 Slovanka u Janova nad Nisou  
153 Sokol vrch u Dobrn  
154 Strit u Chomutova  
155 Strit u valna  
156 Stbrnk u Loun  
157 Studenec u esk Kamenice  
158 Such vrch u Krlk  
159 Svatobor
 
160 Svat kopeek
 
161 Sylvnsk vrch v Plzni  
162 ance u Jakubovic  
163 elmberk
 
164 ibenk v Trutnov  
165 pik
 
166 pik
 
167 trambersk Trba ve tramberku hotovo 80%  
168 Tbor u Lomnice nad Popelkou  
169 Tanenice u Mikulovic  
170 Tisovsk vrch
 
171 Tobiv vrch u Jesenice  
172 Temn
 
173 Val u Krlk  
174 Varho u Litomic  
175 Velk antoryje u Ndku  
176 Velk Detn
 
177 Velk Blank
 
178 Velk Chlum
 
179 Velk Kamk u Psku  
180 Veselice-Podvr
 
181 Vesel vrch u Mokrska  
182 V samostatnosti
 
183 Vl hora u Krsn Lpy  
184 Vrtensk hora u Mena  
185 Vrchy
 
186 Vyhldka
 
187 Vyhldka Karla IV.
 
188 Vysok
 
189 Zmeck vrch u esk Kamenice  
190 Zmeek ve Frantikovch lznch  
191 Zelen hora u Chebu tv ve  
192 Zlat Chlum u Jesenka Jesenicko 2.0  
193 Zubersk vrch u Trhov Kamenice  
194 Zvetice
 
195 altman
 
196 al VFR Objekty R 1.1  
197 ebrk
 
198 elezn jezd
 
199 ikovsk vysla v Praze  

vytvoeno 19 z 199 (9.5%)


zelen jsou oznaeny hotov objekty
vtinu sthnete na http://flightsim.periskop.cz a http://www.fsscenery.org

Vte-li o njakm addonu s vypsanmi objekty nebo o dalch objektech tto kategorie, napite.

Zdroje informac a obrzk:
http://www.rozhlednyunas.cz
http://www.dxradio.cz
http://www.divous.kvalitne.cz/rozhledny_vysilace.htm
http://www.rozhledny.webzdarma.cz/